MMA - Arany projekt

A pályázat keretén belül Arany János születésének 200. évfordulójáraemlékezünk. A 2017-es év Arany János emlékév. Arany János, a magyar nyelv és verselés legnagyobb mestere, irodalmunk legismertebb epikus költője. Kosztolányi Dezső hasonlót fogalmaz meg egyik Arany Jánosról írt esszéjében: „Ő maga a magyar nyelv”. A projektünk keretében mi is Arany János munkásságával szeretnénk megismertetni a cél közönséget. A programot Ferencváros hátrányos helyzetű térségében élő tanulókkal és szüleikkel szeretnénk megvalósítani. A hátrányos helyzetű gyermek és fiatalok felzárkóztatása elképzelhetetlen komplex megoldások nélkül, így ez a program is nagymértékben hozzá járulhat az intézmény és állami törekvések fókuszában levő felzárkózáshoz és integrációhoz.

A program megvalósításához a MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 500.000-tal támogatta.

szakmai-es-penzugyi-beszamolo-17.docx