Értékeink

Pedagógiai hitvallásunk,

hogy minden gyermekben ott rejlik a lehetőség, amelyet tudni kell kibontakoztatni.

Olyan iskolát alakítottunk ki, és alakítunk jelenleg is, amely tanulóinknak nemcsak oktatási intézményt, hanem biztonságot, családias környezetet nyújt, ahol öröm a tanulás és nem kényszer.

Célunk,

hogy alternatívát biztosítsunk a tehetséges, tanulni szerető diákoknak és segítséget nyújtsunk a tanulásban akadályozott, tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknek egyaránt.

Tantestületünk elkötelezte magát

a „Bennem rejlő vezető”

 nemzetközi módszertani kultúra mellett.

A program  a tanulóknak segítséget nyújt céljaik megfogalmazásában, megvalósításában, érdekeik érvényesítésében.

Alapvető célunk a gyermekek képességeinek fejlesztése az alábbi

művészeti ágak

bevonásával: grafika – festészet - kézműves foglalkozás- színjátszás- szolfézs, furulyaoktatás  (ez utóbbi kettő az Ádám Jenő Zeneiskola  tanárainak  közreműködésével)

Minden első osztályos tanuló beszédkészséget, beszédpercepciót, szókincset fejlesztő nyelvi foglalkozásokon és heti öt alkalommal, a Delacato - módszerre épülő csoportos

alapozó tornán

vesz részt szakember irányításával.

Pedagógusaink munkáját gyógypedagógus, logopédus, pszichológus is támogatja.

A hagyományos, frontális oktatás helyett kooperatív munkaformában dolgozunk, projektek, labor órák, differenciálás, csoportbontás jellemzi pedagógiai kultúránkat.