Beiskolázás 1. osztály


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BEISKOLÁZÁSRÓL

2023/2024. tanévre

Kedves Iskolát Kereső Szülők, Családok!

A 2023/2024 tanévben egy osztályt indítunk dráma és kézműves profillal iskola otthonos rendszerben maximum 25 fővel. A bevezető szakaszban fokozottan figyelünk az óvodából érkező kisgyermekek megismerésére, természetes érdeklődésük megőrzésére, a tanulók közötti fejlődési különbségek kezelésére.

 Gazdag módszertani eszköztárral dolgozunk. A tapasztalás, a játékosság fontos szerepet játszanak a tanórákon. Az egyéni és csoportos fejlesztésben fontos szerepet kapnak a művészeti tevékenységek. Az intézmény rendelkezik három fejlesztő pedagógussal és iskola pszichológussal.

Célunk a gyerekek sokoldalú fejlesztése, ezért színes kínálatunk van szabadidős programokból, a Máltai Szeretet Szolgálat jóvoltából ingyenes hangszeres (hegedű, gitár, cselló, dob) zenetanulásra is van lehetőség. Gyakran szervezünk  iskolán kívüli foglalkozásokat.

Alsó tagozatos osztályaink évtizedes hagyományokra alapozva, “iskolaotthonos” formában működnek. A tanítási órák és a szabadidős tevékenységek a gyermekek szükségleteihez igazodva váltakoznak a nap folyamán. 8 és 15 óra között szervezzük foglalkozásainkat.

Az új NAT bevezetése után 2020. 09-01-től felmenő rendszerben az első három évfolyamon csak szakkör jellegű angol foglalkozások lesznek. A negyedik évfolyamon heti két órában kezdődik az angol, mint idegen nyelv oktatása felső tagozaton heti 3 óra.

Szeretnénk, ha intézményünkben minden gyerek oldott légkörben, saját képességeihez mérten, kihívásokkal szembenézve fejlődne, sikerélményekkel gazdagodna.

Innen letölthetik a szándéknyilatkozatot, melyet e-mailen (jamisuli67@gmail.com) vagy a portán leadva juttathatnak el hozzánk.

szandeknyilatkozat-2023-24.doc


TUDNIVALÓK A BEISKOLÁZÁSRÓL

2023/2024. tanévre

Itt a 2023. április 20. 21. napon történő beiratkozás  menetéről tájékozódhat. A személyes beiratkozás szükséges- erről a szülői tájékoztatón, a szándéknyilatkozaton leadott e-mail címén kap majd értesítést.

Tájékoztatom, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás  során  az iratok előzetes feltöltésével gyorsíthatja a  jelenléti beírtakozás menetét, ott az okiratokat ellenőrizzük és átvesszük a papír alapú dokumentumokat.

Az általános iskola első évfolyamára történő előzetes jelentkezésének elektronikus, online formájára április 5-től nyílik meg. Az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap     lesz. 

 (Az iskola OM azonosítója: 034943)

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Ez megtehető  (legkésőbb) a jelenlét beiratkozási napokon is.

Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

A beiratkozás adatainak egyeztetése személyesen szükséges 2023. április 20-án és 21-én, (8.00 és 1 9.00 között).  Hozzák magukkal a szükséges dokumentumokat!  Oktatási azonosító, lakcímkártya  – 3 hónapnál régebbi –  gyerek- egyik szülő részére, személyi azonosító irat;  szükséges egyéb dokumentumok.

A beiratkozási eljárás során  Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.  Bevett egyházak  – melyekből választhat. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Belső-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

A fentiek után, legkésőbb 2023. április 28-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

Nagyon fontos változás: csak egy intézménybe való felvételi szándékot kezel a felület. Tehát, a gyermeküket csak egy intézménybe írathatják be a Kréta rendszeren keresztül. Egy oktatási azonosítóval, csak egy intézménybe regisztrálhat (iratkozhat be) egy tanuló.

FONTOS: mérlegeljenek, hogy hol jelentkeznek felvételre! A lakhelyük szerinti illetékes- körzetes iskolát minden esetben (IX. kerületen belül is) értesíteniük kell (telefonon, vagy e-mailben), hogy körzeten kívüli iskolába adták be a jelentkezésüket.

A jelentkezésüket a Kréta https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületen adhatják be   2023. április 5. után.  Az iskola hivatalos nevét (Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) és OM azonosítóját is ismerniük kell (034943) a jelentkezéshez.

Amennyiben rendelkeznek szakértői véleménnyel, azt kötelesek az iskolában bemutatni (csatolva, személyes időpont egyeztetéssel, az iskolaportáján leadva)!

A jelentkezőket a következő sorrendben vesszük fel: 

  • aki az iskola körzetében lakik (korzethatarok-2023-24-.xlsx), 
  • aki hátrányos helyzetű tanuló a IX. kerületen belül,
  • aki IX. kerületi lakcímmel ill. tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • aki a kormányrendelet szerint különleges helyzetűnek minősül.
  •  

Különleges helyzetnek minősül, ha:

  • a tanuló szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
  • testvére az adott intézmény tanulója, vagy
  • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
  • az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.”

A fennmaradó helyekre a felvétel a rendelet alapján sorsolás útján történik. (A sorsolási szabályzatot a Házirend  tartalmazza.) A sorsolásra meghívjuk az érintett gyermekek szüleit. Ez a rendelkezés a jelen helyzetben még nem tisztázott,  határozatban nem rendezett kérdés.

Ha a szülőknek az a szándéka, hogy  körzetesként a mi iskolánkba íratja a gyermekét, akkor az iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Ebben az esetben is az iskolával való kapcsolatfelvétel kötelező, telefonos vagy  elektronikus megkereséssel.  Azt, hogy a körzetünkben lakik, lakcímkártyával vagy bérleti szerződés megfelelő részével igazolni kell(három hónapnál régebbi).

 

Amennyiben körzetesként nem a mi intézményünkbe kíván felvételt nyerni, abban az esetben is jelezze (telefonon: 06 303100421) illetve e-mailen (jamisuli67@gmail.com).

Folyamatosan frissítjük a honlapot! Keresse itt a tudnivalókat a beiskolázáshoz!

Köszönettel: Iskolavezetés


Letölthető dokumentumok:

bevett-egyhazak.pdf

adatkezelesi-tajekoztato.pdf