NTP-MŰV-17

ZÖLD OROSZLÁN PROJEKT 2017/18 TANÉV

Tehetséggondozó programunk célja az iskolánkba járó hátrányos- és halmozottan hátrányos tanulok, tehetségígéretek tanórán kívüli fejlesztése. Legfontosabb pedagógiai elvünk az oldott légkör biztosítása, a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltése, egymás közötti együttműködési készségének fejlesztése. Olyan alkotó közösség fenntartására törekszünk, ahol a résztvevők drámapedagógus irányításával dráma- és színház pedagógiai módszerekkel fejlesztik érzelmi, szociális és anyanyelvi készségeit, képességeit. Fontosnak tartjuk, hogy a részvevők a saját életkoruknak megfelelően választ keressenek egy adott társadalmi problémára. A program idén a társadalmi elfogadást és a másságot tűzte célul. A bemutatásra kerülő darabbal kívánjuk felhívni a kortársak figyelmet milyen könnyen alkatunk negatív véleményt apró eltérések alapján, és ugyan ezek a„negatív eltérések”egy másik környezetben viszont pozitívummá válhatnak. Előbb megismerni és megérteni, csak ezek után véleményt alkotni.

A tervezett alkotás „A zöld oroszlán” zenés mesejáték. A résztvevők teljesen átdolgozzák, és saját élményeikkel átszövik a darab cselekményét. A mesét, mint alapot használjuk és folyamatosan építjük a foglalkozások során felmerülő problémákkal, kérdésekkel, szituációkkal.