NTP-RHTP-15-0099

Világháló csapdjában projekt

 

Olyan alkotó közösség fenntartására törekszünk, ahol a résztvevők a drámatanár vezetésével megtanulják, hogy mit jelent ma az informatika világában áldozatnak lenni. A foglalkozásokon keresztül fejlesztjük a résztvevők érzelmi, szociális és anyanyelvi készségeit, képességeit.  A bemutatásra kerülő darabbal kívánjuk felhívni a kortársak számára a figyelmet milyen érzelmi fokozatokon, megy keresztül az a gyerek, aki a közösségi háló áldozatává válik.

Tehetséggondozó programunk elsődleges célja az iskolánkba járó hátrányos- és halmozottan hátrányos tanulok, tehetségígéretek tanórán kívüli fejlesztése. Legfontosabb pedagógiai elvünk az oldott légkör biztosítása, a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltése, a gyermekek érdeklődésének kielégítése, a gyermekek együttműködési készségének fejlesztése. Fontosnak tartjuk a kérdezés és a megismerés örömének megélését. Törekszünk arra, hogy az oldott iskolai légkör biztosításával, a folyamatos és változatos foglalkozásainkkal, pedagógiai módszerekkel a tehetséges tanulók alkotókedvét megtartsuk, személyiségjegyeit gazdagítsuk, szociális kompetenciáit fejlesszük. A speciális családi körülmények miatt lazító programokat is szervezünk, hogy a feltöltődését így biztosítsuk. A tehetséggondozó programunkat két részből áll. Az egyik az alapozó időszak 5-6 évfolyam, ebben a szakaszban biztos alapkészségeket kívánunk kialakítani, nyugodt légkört teremtünk a drámafoglalkozásokon, ahol tanári irányítással a résztvevők különböző szerepekben kipróbálhatják magukat. A foglalkozások során tanári megfigyeléseket végzünk. A 7-8 évfolyamon tanulókat színházi műhelyfoglalkozásokkal fejlesztjük. A komolyabb színdarabokkal teljes személyisége fejlődik.

A programban részt vevő diákok olyan családból érkeznek, amelyek elsősorban képzettségük miatt egyre jobban kiszorulnak a munkaerő piacról, ezért egyre hátrányosabb helyzetbe kerülnek, egyre kevésbe tudják segíteni gyermekeik tanulását. Már beiskolázáskor nagy hátránnyal indulnak,nyolcadik osztályra hátrányok többségét sikerül ledolgozni, de a családból eredő hiányosságok megmaradnak.


Az előadás létrehozásának szakaszai

2015.09.03-2015.10.13 Alapozó szakasz. Bizalmi légkör kialakítása. Ön és társismeret. Az alapvető színházi technikák elsajátítása.

2015.10.15-2015.11.19 Témagyűjtés. A résztvevők saját életükből hoznak és dolgoznak fel témákat a darab számára.

2015.11.26-2016.01.28 Darabépítés. A résztvevők által hozott és feldolgozott témák kidolgozása, improvizációk segítségével. A szituációkon belüli gondolat és személyiség ívek megbeszélése. A szövegkönyv létrehozása.

2016.02.04-2016.04.07 Próba időszak. A kész darab próbafolyamata.

2016.04.10 XXV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó – Az előadás ARANY minősítést kapott, ezzel tovább jutott az országos nagy gálára.

2016.04.30 az országos nagy gála – a produkció különdíjban részesültAz életkori sajátságoknak megfelelő témafelvetés bátor megjelenítésért.(Ebben a fordulóban nem szokás díjat adni, mivel már díjazott a produkció).

2016.05.02-2016.05.04 Tehetséggondozó tábor

2016.05.12 Programzáró előadás az FMK-ban.

 Bővebb információ:

http://www.mester-studio.hu/ntp-rhtp-15-0099/