• Színjáték szak

  Színjáték szak

 • Festészet szak

  Festészet szak

 • Festészet szak

  Festészet szak

 • Együtt

  Együtt

 • Iskolánk

  Iskolánk

Felhívás az első osztályos gyermekek iskolai beíratására

2016.03.10.

Felhívás az első osztályos gyermekek iskolai beíratására

.

Kedves leendő Első Osztályos !

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2016/2017. tanévben megkezdi általános iskolai tanulmányait.

Szeretnénk megkönnyíteni az iskolába történő beiratkozást a körzetünkbe tartozó gyermekek szülei számára az alábbi információkkal.

Az iskolai beíratás időpontjai:

2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között

2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

 

 A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében van. Ez azt is jelenti, hogy a nem körzetes tanulókat csak akkor lehet felvenni, ha a fenntartó által engedélyezett férőhelyekre a körzetes tanulókat az egyes iskolák már felvették.

 A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő személyigazolványa,

- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

- a gyermek TAJ - kártyája,

 - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

 - óvodai szakvélemény,
 - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakért véleménye

 

Iskolavezetőség

vissza

Kapcsolat

1095 Budapest, Mester u. 67.

Tel: +36 30 310-0421 vagy +36-1/215-1235

E-mail: jamisuli67@gmail.com

instagram: @jamisuli