Szülői tájékoztató

2015.10.15.

Tudnivalók a 2015/2016. tanévről

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL

 

Tisztelt Szülők!

 

A 2015-16-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást.

Ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, vagy a Művészeti Iskolában több művészeti képzésben vesz részt, (több tanszakra jár), a tanuló szüleinek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz részt művészeti képzésben térítési díj fizetési kötelezettség mellett.

A KLIK térítési – és tandíj szabályzata  alapján tandíjat fizet az a tanuló, aki egy művészeti ágban heti hat tanórát meghaladó foglalkozáson vesz részt, egynél több művészeti ág, vagy tanszak foglalkozásait veszi igénybe, illetve másik művészeti iskolánál kérte a térítési díj fizetést.

 

Kedvezmények a térítési  és tandíj fizetése alól

 

100% kedvezmény: A halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére. A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni.

FIGYELEM: Az ingyenességhez a halmozottan hátrányos helyzet vagy hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolatát kell a jelentkezéshez csatolni, már nem elegendő a rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata!

 

További kedvezmények a térítési díjból és tandíjból

 

A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2015.évben ennek mértéke: 28500 Ft.):

a) 131 %-135 %-a, a fizetendő díj, a teljes díj 1 %-a,

b) 136 %-140 %-a, a fizetendő díj, a teljes díj 20 %-a,

c) 141 %-150 %-a, a fizetendő díj a teljes díj 30 %-a,

d) 151 %-160 %-a, a fizetendő díj a teljes díj 40 %-a,

e) 161 %-170 %-a, a fizetendő díj a teljes díj 50 %-a,

f) 171 %-180 %-a, a fizetendő díj teljes díj 60 %-a,

g) 181 %-190 %-a, a fizetendő díj a teljes díj 70 %-a,

h) 191 %-200 %-a, a fizetendő díj a teljes t díj 80 %-a,

i) 201 %-210 %-a, a fizetendő díj a teljes díj 90 %-a.

A kedvezményeket írásban kérvényezni kell! A mentességre és szociális kedvezményre való jogosultságot dokumentumokkal igazolni kell! A beérkezett kérvényekről az iskola igazgatója dönt.

 

Az éves térítési díj és a tandíj félévente fizetendő.

Fizetési határidők:

Félévenként: október 15-ig és március 15-ig,

A térítési díj és a tandíj befizetésének elmaradása esetén az Iskola igazgatója írásban, határidő kikötésével felhívja a szülőt, vagy a nagykorú tanulót a fizetési kötelezettség teljesítésére, figyelmeztetve a következményekre.

 Képző- és iparművészeti ág

A térítési díj mértéke 2015/2016. évben

FÉLÉVRE bontva

 

4,6 - 5

15%

4800 Ft

4,1 - 4,5

16%

5100 Ft

3,6 - 4

17%

5400 Ft

3,1 - 3,5

18%

5800 Ft

2 - 3

19%

6100 Ft

1

20%

6400 Ft

 

Az új növendékek térítési díja

az első félévben 4800 Ft/félév.

 

A tandíj mértéke 2015/2016. évben

FÉLÉVRE bontva

4,6 - 5

15%

4800 Ft

4,1 - 4,5

17%

5400 Ft

3,6 - 4

19%

6100 Ft

3,1 - 3,5

20%

6400 Ft

2 - 3

30%

9600 Ft

1

40%

12800 Ft

 

Az új növendékek térítési díja

az első félévben 4800 Ft/félév.

 

 Szín- és bábművészeti ág

A térítési díj mértéke 2015/2016. évben

FÉLÉVRE bontva

 

4,6 - 5

15%

5300 Ft

4,1 - 4,5

16%

5700 Ft

3,6 - 4

17%

6000 Ft

3,1 - 3,5

18%

6400 Ft

2 - 3

19%

6700 Ft

1

20%

7100 Ft

 

Az új növendékek térítési díja

az első félévben 5300 Ft/félév.

 

A tandíj mértéke 2015/2016. évben

FÉLÉVRE bontva

 

4,6 - 5

15%

5300 Ft

4,1 - 4,5

17%

6000 Ft

3,6 - 4

19%

6700 Ft

3,1 - 3,5

20%

7100 Ft

2 - 3

30%

10600 Ft

1

40%

14200 Ft

 

Az új növendékek térítési díja

az első félévben 5300 Ft/félév.

 

Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola

                és Alapfokú Művészeti Iskola  

                            vezetősége                                                                                                                   

                                                                           

vissza