Nyitott kapuk

2019.01.17.

A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi osztálya szeretettel várja az érdeklődőket 2019.március 12-én, kedden 8 órai kezdettel az első három tanórában

Bepillantást nyerhetnek iskolánk életébe, ízelítőt kaphatnak tanítási módszereinkből, a művészeti képzésről.

Megismerhetik a tanári kart, a leendő első osztályos pedagógusokat, feltehetik kérdéseiket.

 

Időpont

Osztály

Tanóra

Pedagógusok

Helye

8.00-8.45

1.a

Mesefeldolgozás a nyelvi készségek és az érzelmi intelligencia fejlesztése érdekében

Szommer Edit

III.em.42.terem

2.a

Nálatok laknak-e állatok – kézműves foglalkozás

Berki Erzsébet

III.em.46.terem

3.a

Játékos digitális feladatok a magyar nyelv órán

Androkity István

III.em.47.terem

4.a

angol

német

Perdéli Mária, Novák Éva

I.em. 11.terem

I.em. 10/a terem

 

9.00-9.45

1.a

Matematikai alapfogalmak mélyítésére játékos feladatokkal, eszközhasználattal

Varga Krisztián

III.em.42.terem

2.a

Olvasástechnikai gyakorlatok

Radnai Eszter

III.em.46.terem

3.a

írásbeli alapműveletek gyakorlása szám és egyszerű szöveges feladatokban

Tóth Magdolna

III.em.47.terem

4.a

Mesefeldolgozás. A szövegértés fejlesztése az olvasás-tanítás és a drámapedagógiai módszerek ötvözésével.

Kenyó Ágnes, Gencsev Gábor

III.em.45.terem

9.55-10.40

2.a

Érzékszerveink világa

Horváth Angéla

III.46.terem

4.a

Számfogalom erősítése tízezres számkörben különböző számfeladatokkal

Hodosán Adrienn

III.em.45.terem

 

vissza