BEIRATKOZÁS

2017.03.14.

BEIRATKOZÁS

.

Kedves leendő Első Osztályos !

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2017/2018. tanévben megkezdi általános iskolai tanulmányait.

Szeretnénk megkönnyíteni az iskolába történő beiratkozást a körzetünkbe tartozó gyermekek szülei számára az alábbi információkkal.

Az iskolai beíratás időpontjai:

2017. április 20. (csütörtök) 8-19 óra között

2017. április 21. (péntek) 8-19 óra között

 

 A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében van. Ez azt is jelenti, hogy a nem körzetes tanulókat csak akkor lehet felvenni, ha a fenntartó által engedélyezett férőhelyekre a körzetes tanulókat az egyes iskolák már felvették.

 A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő személyigazolványa,

- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

- a gyermek TAJ - kártyája,

 - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

 - óvodai szakvélemény,
 - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakért véleménye

 

Iskolavezetőség

vissza