Esély és ösztönzés 2017

„Esély és ösztönzés művészetek segítségével „

Tehetséggondozó nyári tábor Balatonlelle 2017 

Projekt célja: Tehetséggondozó programunk elsődleges célja az iskolánkba járó hátrányos- és halmozottan hátrányos tanulok, tehetségígéretek tanórán kívüli fejlesztése

 A művészeti órákon tanultak gazdagítása. A gazdagítás a tehetséges gyermekek fejlesztésének egyik leggyakoribb módszere a gyorsítás és az elkülönítés mellett. Célja nem a fokozottabb előrehaladás egy adott tananyag elsajátításában, hanem az ismeretek és az elsajátítási folyamat tananyagon túllépő kiszélesítése.


A program fejleszteni kívánja:

A kis közösség fegyelmét, a figyelmet, a beszédét, a mozgását, a fantáziáját, a kreativitását, az empátiáját, az egymásba vetett bizalmát, a problémaérzékenységét, a több szempontú gondolkodását, valamint a verbális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatát.

A program a dráma pedagógia módszereivel fejleszteni kívánja:

  • A közösségben, közösségért tevékenykedő ember aktivitásának serkentését,
  • Ön- és emberismeretének gazdagodását,
  • Alkotóképességének, rugalmas, önálló gondolkodásának fejlődését,
  • Összpontosított, tervezett munkára való szoktatását,
  • Testi, térbeli biztonságának javulását, időérzékének fejlődését
  • Mozgásának és beszédének tisztaságát, szép és kifejező voltát.
  • Viselkedési bátorságot, biztonságot nyújt a társadalmi élet sok területén (pályaválasztás, ügyintézés, családi, iskolai gondok stb.),
  • Könnyed és természetes kapcsolatot teremteni a nemek között,
  • Valamilyen mértékben ellensúlyozza a passzivitást, amit a tömegkommunikációs eszközök akaratlanul is elősegítenek

 

Az elnyert támogatás: 1 000 000 Ft.

A tehetségondozó tábor partner szervezete "Egyesület az Európai Társadalmi Felelősségvállalásért Magyar Termék és Kulturális Alap".