Digitális tanterem

Házirend-kiegészítés tantermen kívüli digitális munkarend esetére

I. Érvényesség

 

 1. Jelen kiegészítés abban az esetben lép érvénybe, ha az Operatív Törzs az intézményben digitális működést rendel el. Érvénybe lépéséről és megszűnéséről az intézmény azonnal értesíti a vele jogviszonyban álló dolgozókat, valamint tanulókat és családjaikat.
 2. Az informálás csatornái: elsődlegesen a Kréta rendszer, emellett az iskola honlapja, valamint a Google Classroom tanári és osztályfőnöki kurzusai, illetve a szülői munkaközösségi levelezőlisták.
 3. Eltérő munkarend vonatkozik arra az esetre, ha csak egyes osztályok és/vagy pedagógusok számára kerül elrendelésre távoli oktatás (hibrid oktatási forma), illetve akkor, ha a teljes intézményt érinti a döntés (digitális tanrend).
 4. Iskolánk egységes digitális oktatási platformja az intézményi felhasználói jogosultsággal elérhető Google Classroom/Tanterem alkalmazás, melynek használata mindenki számára kötelező.
 5. A szülők kérhetik az osztályfőnököt, hogy saját e-mail címüket “felügyelői” jogkörrel hozzárendeljék gyermekük Classroom felhasználói fiókjához.
  1. A tanulók és pedagógusok közti hivatalos kommunikáció csatornája emellett az iskolai e-mail alkalmazás jamisuli67@gmail.com.
  2. A megszokott módon folyik a Kréta rendszerben az órák beírása, a munkaidő regisztrálása, az értékelések bejegyzése, valamint a pedagógusok és szülők közti hivatalos kommunikáció.
 6. Abban az esetben, ha egy tanuló huzamosabb ideig hiányzik, pl. tartós krónikus betegség vagy karantén kötelezettség miatt, az osztályfőnök tájékoztatása alapján a szaktanárok biztosítják számára a folyamatos egyéni haladás lehetőségét a Google Classroom felületén.

II. Tananyag

 

 1. A tanárok a Google Classroom kurzusaiban teszik rendszeresen közzé a feladatokat a tanmenetnek a digitális oktatáshoz történő ésszerű adaptálásával, a helyi tanterv minimumkövetelményeinek és a különleges helyzetnek, valamint az eltérő technikai felszereltségnek és digitális kompetenciáknak kiegyensúlyozott szem előtt tartásával. A tananyag nélkülözhetetlen pontjainak kiemelése kerül a tanítási folyamat fókuszába.
 2. A pedagógiai módszerek kiválasztásánál elsőbbséget élveznek azok, melyek a tanulók számára az önálló ismeretszerzést tanári támogatással - az életkori és egyéni sajátosságok függvényében - lehetővé teszik. A differenciálás kiemelt jelentőséget kap az online tanulásirányítás megvalósításában.
 3. A házirend keretein belül szakmai szabadságával élve minden pedagógus kialakítja saját szabályrendszerét, melyeket nyilvánvalóvá tesz a tanulók számára. A feladatok utasításában minden esetben egyértelműen meg kell adni az elvárt megoldás tartalmát, formáját és határidejét. A beküldött tanulói munkákra a feladat jellegének megfelelő visszajelzést kell adni.
 4. A tanárok által a kurzusokban közzétett szokásrend betartása a tanulóktól elvárt. Teendőit a tanulónak nyomon kell követnie, és időben elvégezni. Az elmaradt feladat pótlására a tanár privát üzenetben, illetve e-mailben szólítja fel a tanulót. Ha a tanuló sorozatosan nem reagál erre, fel kell venni a kapcsolatot a szülővel, a kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén az osztályfőnökkel, majd az intézményvezetővel.
  1. A tanárok minden elvégzendő teendőt a Google Classroomban, az adott kurzusban “Feladat”-ként adnak ki, a tantárgy óraszámának megfelelő gyakorisággal, vagy tömbösítve, konkrét határidő megjelölésével. A határidő munkanapokon 8 és 16 óra közé eshet, lehetőség szerint legalább 24 órával a feladat kiosztása után. (Rövidebb határidejű csak az előre bejelentett, időkorlátos számonkérés lehet.)
  2. A feladatok ugyancsak kizárólag munkanapokon 8 és 16 óra között tehetők közzé, mind a családok, mind a pedagógusok magánszférájának védelme érdekében.
  3. Bizonyos tantárgyakból online jelenlétet igénylő órák tartása kívánatos a Meet alkalmazással, évfolyamonként az intézményvezető által meghatározott gyakorisággal Ezek időpontját a digitális órarend határozza meg, mely azonnal életbe lép a távoli oktatás bevezetésekor. Az órák időtartama 45 perc.
 5. A tanulók ugyancsak kötelesek figyelemmel kísérni az osztálynaptárt, és az elvárt időpontokban a kívánt online térben jelen lenni.
 6. A konkrét időpontokban történő számonkéréseket egy héttel korábban be kell jelenteni a Classroom kurzus felületén, és jelölni azt az osztály naptárában. Egy napra két számonkérésnél több nem kerülhet.

III. Hibrid oktatás

 

 1. Amennyiben egy vagy több osztály számára digitális tanrend kerül elrendelésre, számukra a pedagógusok az eredeti órarend szerint küldenek feladatokat, illetve tartanak online órákat.
 2. Amennyiben egy pedagógus kényszerül távoli munkarendben dolgozni, abban az esetben a gyermekek felügyeletét az intézmény köteles megoldani. Ha technikailag megoldható a pedagógus tarthat az osztálynak online órákat. Amennyiben a délelőtti tanítási folyamatban a technikai feltételek nem adottak, a pedagógus az online térben megoldható feladatok feladásával, videókkal, magyarázatokkal segíti a tanulók haladását, melyeket ők otthoni feladatként végeznek el.

IV. Értékelés

 

 1. A Classroom felületen a pedagógus a bekért feladatokat ellenőrzi a beadási határidő letelte után 24 órán belül.
 2. Az érdemjegyek a Kréta felületén kerülnek rögzítésre.
 3. A pedagógusok kötelesek előre jelezni, ha egy adott feladatért érdemjegyet fognak kapni a tanulók. Az értékelés kritériumait ismertetni szükséges.