6. évfolyamos vizsgakövetelmény

 

2022/2023 tanév

IRODALOM:

Radóczné Bálint Ildikó-Virág Gyuláné: Irodalom 6. (Kiadó: OFI)

I.           A monda

A monda fogalma, fajtái. A Rege a csodaszarvasról, A fehér ló mondája, Mátyás király meg Markóp  mondák rövid története.

 1. A ballada

Népballadák és műballadák (Kőmíves Kelemenné, Arany János: A walesi bárdok, Vörösmarty: A búvár Kund)

 1. A Toldi

Arany János élete, a Toldi keletkezése, a Toldi cselekménye.

Az elbeszélő mű szerkezeti felépítése (előkészítés (alaphelyzet), konfliktus (összeütközés), bonyodalom, fordulópont, tetőpont, megoldás)

Jellemzés: Miklós, György, Bence, király

 

 1. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

              Rövid cselekmény. Matyi, Döbrögi jellemzése.

 

 1. Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Az író élete, a regény keletkezése, nagy egységei, rövid cselekménye.

Kötelező vers:

            Kőmíves Kelemenné (1. vsz.)

            Arany János: A walesi bárdok (26-27. vsz.)

            Arany János: Toldi (Előhang)

                                      Toldi: I. ének (9., 10. és 14. vsz.)

                                                  IV. ének (4. és 5. vsz.)

                                                  XII. ének (19. és 20. vsz.)

 

NYELVTAN

 

Magyar nyelv (Apáczai Kiadó: Nyelvtan és helyesírás 6.)

 

 1. A szófajok

A szófajok kialakulása, a nyelv szófaji rendszere, a magyar nyelv szófaji rendszere.

 1. Az ige

Az ige jelentése, igékhez járuló ragok, igeidők, igemódok. Az ikes igék.

 1. A határozószók
 2. A névszók

A főnév felosztása:        a köznév fajtái, felosztása és helyesírásuk

                                       a tulajdonnév fajtái és helyesírásuk

A melléknév – fokozása – helyesírása

A számnév – fajtái – helyesírásuk

A névmások csoportosítása

 1. Az igenevek

A főnévi igenév

A melléknévi igenév

A határozói igenév

 1. A viszonyszók

A névelő; névutó; kötőszó; igekötő; segédigék; módosítószók jellemzői és helyesírásuk

 1. A mondatszók

 

 

TÖRTÉNELEM: - OFI Újgenerációs tankönyv

A KÖZÉPKORI MAGYAR KIRÁLYSÁG VIRÁGKORA ÉS HANYATLÁSA

A királyi hatalom megerősítése I. Károly idején / 12

Nagy Lajos a lovagkirály / 15

Magyar király, német-római császár / 18

Hunyadi János, a törökverő / 23

Hunyadi Mátyás uralkodása / 27

Válságban az ország! / 32

A mohácsi csata / 34

A középkori Magyar Királyság virágkora és hanyatlása (Összefoglalás) / 37

 

A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN

Felfedezők a tengereken / 42

Az újvilág meghódítása /45

A hitviták kora. Protestánsok és katolikusok / 48

A Napkirály udvara / 60

Az ész kora: út a felvilágosodáshoz / 67

A gyarmatokból született nemzet – Az Amerikai Egyesült Államok / 72

A világ és Európa a kora újkorban (Összefoglalás) / 77

 

MAGYARORSZÁG A KORA ÚJKORBAN

A három részre szakadt ország / 84

Hősök a bástyákon / 87

Hitviták Magyarországon / 92

Fejedelemség a hegyek között / 95

Együttműködés és szembenállás a Habsburgokkal /98

A török kiűzése Magyarországról / 102

„Buzgóság a haza szabadsága iránt „ – A Rákóczi – szabadságharc / 105

Magyarország a Habsburg Birodalomban / 109

Boldoggá tenni Magyarországot / 112

Magyarország a kora újkorban (Összefoglalás) / 115

 

A FORRADALMAK ÉS A POLGÁROSODÁS KORA EURÓPÁBAN

A francia forradalom első szakasza / 120

A királyság megdöntése Franciaországban /124

Napóleon és Napóleoni háborúk / 129

Francia forradalom hatása /132

Az ipari forradalom találmányai és hatásai /138

 

A REFORMKOR ÉS AZ 1848-49-ES SZABADSÁGHARC MAGYARORSZÁGON

Magyarország a napóleoni háborúk korában / 158

A reformkor hajnalán / 161

Széchenyi István országépítő tevékenysége (Olvasmány) / 164

Országgyűlések a reformkorban / 166

Az árvízi hajós (Olvasmány) / 169

Kossuth Lajos politikai tevékenysége a reformkorban / 170

Magyarország fejlődése az 1840-es években / 172

A forradalmak Európában és Magyarországon / 176

A forradalmi célok megvalósulása / 179

Támadás az alkotmányos Magyarország ellen / 182

A dicsőséges tavaszi hadjárat / 186

A szabadságharc leverése / 190

Időrendi táblázat / 197

 

TERMÉSZETISMERET

 

Az erdők élővilága

Fogalmak ismerete: virágtalan növények, cserje, nyitvatermő, zárvatermő, gyöktörzs, hagyma.

Erdők összehasonlítása, lombkorona, aljnövényzet,  talaj stb.

Erdők állatvilágának rendszerezése: életmód, táplálkozás, szaporodás.

 

A föld a bolygó

Fogalmak ismerete: óceán, kontinens, sziget, félsziget, partvonalak, szélességi és hosszúsági körök, nap és tengely körüli forgás következménye.

 

A föld éghajlata

Éghajlati zónák felsorolása és térképen való alkalmazása.

Jellemezd a forró, mérsékelt, hideg éghajlati övezetet.

Jellemezd Európa éghajlatát: hőmérséklet, csapadék, folyók vízjárása, természetes növénytakaró

 .

Nekem szülőhazám

Ebből a fejezettből mindent kell tudni, és gyakorlatban a térképen alkalmazni.

 

Vizek, vízpartok ,füves területek élővilága

Állatok, növények rendszertani ismertetése: életmód, táplálkozás, szaporodás.

Tápláléklánc összeállítása az adott életközösségre.    

 

MATEMATIKA:

 

TK: Matematika 6.

 1. Műveletek egész számokkal
 2. Tengelyes tükrözés
 3. Számelmélet
 4. Műveletek törtekkel
 5. Háromszögek, négyszögek, sokszögek
 6. Nyitott mondatok, egyenletek, egyenlőtlenségek
 7. Arányos következtetések, százalék

FONTOS: a fejezetek végén található tudáspróba feladatainak megoldása egy külön füzetbe!

 

NÉMET:

Aus Wien nach Manheim! 13.o.

Rebekka findet Freunde! 22.o.

In der Schule! 30.o.

Und wer wird spülen? 37.o.

Der große Krach! 45.o.

Hurra,Skiferien! 54.o.

Ein schöner und ein schwarzer Tag! 62.o.

Ein Flohmarkt in der Schule! 70.o.

Steffi kommt immer zu spät! 78.o.

Wir haben den Dieb gefunden 85.o.

 

ANGOL:

Számok: 1-100

Bemutatkozás: (tk. 25)

Have got használata(tk.30-33) – I have got a book.

                                                            Have you got a book?

                                                            I haven’t got a pen.

Napi tevékenységek: tk.40- olvasás-fordítás

 -szabadidő: tk42, 46-47oldalak

Lakás (szobák, berendezési tárgyak) tk.52-53

     Képleírás: There is a kitchen.

                         There are 4 chairs.

Személyleírás:tk.60-61

Folyamatos jelen idő: Tk.62-65

Tk. 62 olvasás- fordítás

 

     7. osztály- angol

 

Állatok:tk.19-26

Beszélni egy állatról: The elephant:

                                   It lives in Africa.

                                   It eats fruit.

                                   It is grey.

                                   It has got a big body, large ears and small eyes.

- some- any használata:tk. 22-23

- tk.22: olvasás-fordítás

Múlt idő:”be” ige- was, were-    I was at school.

                  „have” ige-had:I had flu.

Élelmiszerek tk.41-48

- mennyiségek: some tea/a packetof/a tin of/ a bottle of/ a loaf of..

Készíts bevásárló listát!tk.44-45

Tk. 44- olvasás, fordítás

Melléknevek:tk.52-55 – személyleírás

big-small / happy-sad/ fat-thin/cold-hot/ old-young/old-new/ long-short/tall-short

 

 

INFORMATIKA

 

 1. témakör: Számítógép felépítése

Ismerje a szoftver és hardver különbségét

Tudja milyen részekből áll a számítógép, és milyen perifériák kapcsolhatók hozzá.

Képes legyen elmondani, hogy számítógép vásárlásnál milyen tulajdonságait kell vizsgálni a számítógépnek.

Ismerje a nyomtatók típusait, előnyeiket, hátrányaikat.

Ismerje a monitorok típusait, előnyeiket, hátrányaikat.

 

 1. Szövegírás

Ismerje a számítógép billentyűzetét.

Tudja melyik billentyűk, milyen változást hoznak létre a szövegben!

kijelölések

karakterformázás

bekezdésformázás

felsorolás-számozás

kép beillesztése

klipart használata

Gyakorlat: Rövid szöveg begépelése, diktálás után, vagy írott szöveg begépelése minta után.

 

 1. Számítógépes játék tervezése

Hogyan tervezünk meg egy játékot, milyen lépések szükségesek a játék elkészítéséhez?

 1. PowerPoint használata

Diák beszúrása

Egyéni háttér

Áttűnések

Egyéni animáció

Zene beszúrása

 

 1. Hálózatok, internet

Elmélet: hálózatok felosztása nagyság és működés szerint

Böngészők és keresők közötti hasonlóság és különbség elmagyarázása.

Ismerje a leggyakoribb böngészőket (opera, firefox, internet explorer (Edge), google chrom, safari)

Ismerje a keresőket. (kulcsszavas: google, Yahoo, altavista, tematikus keresők: port.hu stb.)

Gyakorlat: adott téma megkeresése az interneten ( moziműsor, tv műsor, híres ember, stb.)

Szőveg és kép letöltése, elmentése, dokumentumba rendezése.

Levelezés és csevegés az interneten

 

VI. Az XnView program ismerete. Alapvető képkatalogizáló, kereső és átalakító

technikák ismerete.

 

RAJZ:

Írásbeli: Csendélet ábrázolása. Festés vagy grafika. Szögletes és természetes formák.

Szóbeli: Középkori művészet legfontosabb korszakainak felsorolása, jellemzői.

 

 

Testnevelés

Torna:

-          guruló átfordulás előre – hátra

-          zsugor fejállás

-          mérlegállás

-          egy tanult ugrás bemutatása

Atlétika:

-          kitartó futás 400m-en

-          gyors futás 30 m-en

-          távolugrás gyors elrugaszkodással

-          kislabda dobás

Kosárlabda:

-          fektetett dobás, labdavezetés után

-          egykezes kosárra dobás

-          büntető dobás

Ének - zene

 

 1. A históriás ének és Tinódi Lantos Sebestyén – Tk. 50-51. o.
 2. A kuruc kor zenéje – Tk. 55. o.
 3. Haydn élete – Tk. 62-63. o.

 

vissza