5. osztály vizsgakövetelményei

 

2022/2023 tanév

Magyar nyelv

 

Hangok és betűk

-          A magyar ABC- betűrend

-          A elválasztás szabályai

-          A hangképzés

-          Magánhangzók és mássalhangzók jellemzői

-          A magánhangzók csoportosítása

-          A hangrend

-          Az illeszkedés

-          Mássalhangzótörvények: teljes és részleges hasonulások, összeolvadás, rövidülés, kiesés

 

A magyar helyesírás alapjai

-          A kiejtés elve

-          A szóelemzés elve

-          A hagyomány elve

-          Az egyszerűsítés elve

 

A szavak szerkezete

 

-          Az egyszerű és az összetett szó felismerése, szótagolásuk szabályai

-          Szótő, toldalék fogalma

-          A toldalékok fajtái: képző, jel, rag

 

Hangalak és jelentés

 

-          Hangalak és jelentés fogalma

-          Egyjelentésű szavak fogalma, ábrája, példák

-          Többjelentésű szavak fogalma, ábrája, példák

-          Az azonos alakú szavak fogalma, ábrája, példák

-          A rokon értelmű szavak fogalma, ábrája, példák

 

Magyar irodalom

 

Mese, mesék fajtái, a mese jellemzői

Petőfi Sándor: János vitéz: tartalom, szereplők

Mítosz

Biblia, Biblia részei

 

Memoriterek

-          Petőfi Sándor: János vitéz

-          1. rész 1-6. versszak

-          18. rész 9-11. vsz

-          27. rész 5-11. vsz.

-          Arany János: Családi kör (1-2. vsz)

 

-          Egy választott mese tartalma

-          Egy mítosz vagy bibliai történet, tartalma

-          Kötelező olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

 

TÖRTÉNELEM:

TK.: Mozaik kiadó: Horváth Andrea, Horváth Levente – Történelem 5.

 

A TÖRTÉNELEM KEZDETE / 6

A történelem forrásai / 8

Őskori elődeink / 11

Bölények a falon. Az őskori kultúra / 14

Barlangokból a falvakba / 17

A holdévektől a napévekig / 20

Az első városok Mezopotámiában / 23

A Nílus völgyében. Hétköznapok és ünnepek / 26

Történetek a Bibliából / 29

Az ókori Kína és India / 32

A történelem kezdete (Összefoglalás) / 35

HELLÁSZ FÖLDJÉN / 36

Miről mesélnek az ókori görög mítoszok? / 38

Olümposztól Olümpiáig / 41

Az ég, a tenger és az alvilág urai (Olvasmány) / 44

Athén és Spárta / 45

A görög-perzsa háborúk hősei / 50

Athén virágkora / 54

Hellász földjén (Összefoglalás) / 63

 

VÁROSTÓL A BIRODALOMIG – AZ ÓKORI RÓMA / 64

Történetek Róma alapításáról és harcairól / 66

A pun háborúk / 69

A köztársaság válsága / 72

Julius Caesar / 75

Császárok a birodalom élén / 78

A kereszténység kialakulása / 94

A keresztény vértanúktól a keresztény császárokig / 97

A Római Birodalom bukása / 100

Birodalmak az ókorban / 103

Várostól a birodalomig – Az ókori Róma (Összefoglalás) / 105

 

A KÖZÉPKOR EZER ÉVE / 106

Európa a középkor kezdetén / 108

A frankok királya császár lesz / 111

A keresztény egyház a középkori Európában / 114

Az iszlám: új vallás és birodalom születik / 119

Földesurak és jobbágyok / 122

A lovagok világa / 125

A városi levegő szabaddá tesz / 129

Városok az évszázadok sodrában / 132

A középkor ezer éve (Összefoglalás) / 137

 

ÁRPÁD ÉVE / 138

Hunor s Magyar, két dalia / 140

A puszták vándorai / 143

A honfoglalás / 148

Amikor a magyarok nyilait rettegte Európa / 153

István a mi urunk! / 156

Küzdelmek a magyar királyság megszilárdításáért / 161

Támad a tatár! / 165

Az ország újjáépítése a tatárjárás után / 168

 

Időrendi táblázat / 177

Ahogyan a történészek gondolkodnak… (Összefoglaló táblázat) 178

 

TERMÉSZETISMERET:

 

Gyümölcseink, zöldségfélék:

Termések ismerete, termések részeinek felsorolása.

Hol termesztik hazánkban?

Fogalmak ismerete: egynyári, kétnyári növények, főgyökérzet, mellékgyökérzet, hidegtűrő, ernyős virágzat, egyszerű és összetett levél, lágy szár, fás szár.

 

Háziállatok ház körül élő állatok:

Állatok jellemzése: testfelépítése, táplálkozás, fogazat, élőhely, szaporodás.

 

Éghajlat:

Fogalmak ismerete: éghajlat, napsugárzás, szél, csapadék, éghajlati övek.

 

MATEMATIKA:

TK: Matematika 5.

 1. Természetes számok
 2. Alakzatok
 3. Egész számok
 4. Helymeghatározás
 5. Mennyiségek
 6. Törtek
 7. Ponthalmazok
 8. Tizedes törtek

FONTOS: a fejezetek végén található tudáspróba feladatainak megoldása egy külön füzetbe!

 

ANGOL:

 

Számok:1-100

Élelmiszerek:Tk.9-11

-some-any használata

mennyiségek:a packet of…

                          a bottle of...

                          a tin of

Rendelés:Can I havea tin of honey, please?

Folyamatos jelen idő:(tk.13-24)

Kérdés-válasz:What’s your name?

                         How old are you?

                        What’s your name?

                         Who’s this?

                         Do you like snakes?

                         Where do you live?

Napok ( tk. 45)

HónapokL tk.49)

                 

NÉMET:

 

Familie Bergmann 8.o.

Hallo, Freunde! 17.o.

Wer ist zu Hause? 25.o.

Wer macht was? 34.o.

Können Elefanten schwimmen?41.o.

Mein Stundenplan 49.o.

Was ist das? Wer ist das? 56.o.

Apfelkuchen…..64.o.

Alles, was ich habe!73.o.

Lieblingszahlen! 82.o.

Geburtstag! 89.o.

 

INFORMATIKA:

 1. témakör: Számítógép felépítése

Ismerje a szoftver és hardver különbségét

Tudja milyen részekből áll a számítógép, és milyen perifériák kapcsolhatók hozzá.

Képes legyen elmondani, hogy számítógép vásárlásnál milyen tulajdonságait kell vizsgálni a számítógépnek.

Ismerje a nyomtatók típusait, előnyeiket, hátrányaikat.

Ismerje a monitorok típusait, előnyeiket, hátrányaikat.
Ismerje a nyomtatók típusait, előnyeiket, hátrányaikat.

 1. Szövegszekesztés elmélet:

Karakterformázás,

Ismerje a számítógép billentyűzetét.

Tudja melyik billentyűk, milyen változást hoznak létre a szövegben!

Gyakorlat: Rövid szöveg begépelése, diktálás után, vagy írott szöveg begépelése minta után.

Gyakorlat: Ismerje a számítógép billentyűzetét.

Tudja melyik billentyűk, milyen változást hoznak létre a szövegben!

Gyakorlat: Rövid szöveg begépelése, diktálás után, vagy írott szöveg begépelése minta után.

 1. Rajz készítése a Imagine Logo rajzoló programmal minta után.

Rajzeszközök ismerete

Alapvető rajzolási technikák ismerete. (másolás, mozgatás, törlés, forgatás, nyújtás-döntés)

IV: Logo programozás

Elmélet: Logo parancsszavak ismerete

Gyakorlat: egyszerű ábrák készítése parancssorból

Egyszerű ábrák készítése eljárással

Összetett ábrák készítése eljárással

 

 1. Hálózatok, internet

Elmélet: hálózatok felosztása nagyság és működés szerint

Böngészők és keresők közötti különbség elmagyarázása.

Ismerje a leggyakoribb böngészőket (opera, firefox, internet explorer, google chrom, safari)

Ismerje a keresőket. (kulcsszavas: google, Yahoo, altavista, tematikus keresők: port.hu stb.)

Gyakorlat: adott téma megkeresése az interneten ( moziműsor, tv műsor, híres ember, stb.)

Szőveg és kép letöltése, elmentése, dokumentumba rendezése.

V. Számoljunk

számok kialakulása, számolás abakusszal,

a számológép használata

jelek, jelrendszerek

titkosítás

 

 

HON-ÉS NÉPISMERET

 

-       Mezőgazdasági munkák és eszközei

-        A parasztházak külső tulajdonságai és berendezési tárgyai

-        Mezőgazdasági munkák és eszközei

-          Ünnepeink és népszokások

 

 

ERKÖLCSTAN – (Tudj beszélni az alábbi fogalmakról!)

Érzelmeink, alapérzelmek, lelkiismeret, szükségleteink, testi és lelki betegségek, cselekedeteink szabályozása.

Rokonok, barátok, barátság, szeretet, előítélet, tolerancia, konfliktusok, konfliktusok kezelése.

 

Rajz

Írásbeli: grafika, hengeres testek ábrázolása tónussal (fény, árnyék , érzékeltetése színnel vagy grafittal)

Szóbeli: őskori, ókor művészet legfontosabb jellemzőinek ismertetése

 

Testnevelés

Torna:

-          guruló átfordulás előre – hátra

-          zsugor fejállás

-          mérlegállás

-          egy tanult ugrás bemutatása

Atlétika:

-          kitartó futás 400m-en

-          gyors futás 30 m-en

-          távolugrás gyors elrugaszkodással

-          kislabda dobás

Kosárlabda:

-          fektetett dobás, labdavezetés után

-          egykezes kosárra dobás

-          büntető dobás

 

Ének - zene

-          Régi és új stílusú magyar népdalok jellemzői

-          Magyar népi hangszerek

-          Magyar népi hangszerek

-          Kodály Zoltán és a népzene

vissza