Beiratkozás

2019.03.01.

Kedves leendő Első Osztályos !

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2019/2020. tanévben megkezdi általános iskolai tanulmányait.

Szeretnénk megkönnyíteni az iskolába történő beiratkozást a körzetünkbe tartozó gyermekek szülei számára az alábbi információkkal

Az iskolai beíratás időpontjai:

2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között

2019. április 12. (péntek) 8-19 óra között

 

 A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében van. Ez azt is jelenti, hogy a nem körzetes tanulókat csak akkor lehet felvenni, ha a fenntartó által engedélyezett férőhelyekre a körzetes tanulókat az egyes iskolák már felvették.

 A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő személyigazolványa,

- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

- a gyermek TAJ - kártyája,

-anyakönyvi kivonnat

 - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

 - óvodai szakvélemény,
 - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakért véleménye

 

felhivas_tankotelesse_valo_gyermekek_iskolai_beiratasara.pdf

Iskolavezetőség

vissza