Beiskolázás 1 osztály

ISKOLABEMUTATÓ VIDEÓ
(kattintson ide)


Fontos tudnivalók

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BEISKOLÁZÁSRÓL

2021/2022. tanévre

ONLINE BEÍRATKOZÁS(kattintson ide)


Kedves Iskolát Kereső Szülők, Családok!


Iskolánkban minden évben “Nyitott Kapuk”programsorozat indul, mellyel az a célunk, hogy megismerhessék intézményünket, az abban folyó pedagógiai munkát, pedagógusainkat, oktatási profilunkat, hagyományainkat, értékeinket. Betekintést kapnak szervezett programjainkba, iskolánk kapcsolatrendszerébe. Bemutatjuk, milyen lehetőségeket kínálunk gyermekeik sokoldalú fejlődéséhez.

Ez sajnos az idei évben ebben a formában elmarad!

A 2021/22-es tanévben egy művészeti profilú,(kézműves-festészet,dráma) iskolaotthonos napirenddel működő osztályt indítunk  maximum 25 fővel.

Leendő 1. a – tanítók bemutatkozása tanítónénk bemutatkozása

Innen letölthetik a szándéknyilatkozatot, melyet e-mailen (jamisuli67@gmail.com) vagy a portán leadva juttathatnak el hozzánk.

szandeknyilatkozat-2021-22.doc

Beiratkozás: 2021. április 15. és 16.

Segítséget szeretnénk nyújtani Önöknek a beiratkozással kapcsolatosan, ami most a járványhelyzet miatt különleges folyamat lesz.

Az oldalt folyamatosan frissíteni fogjuk, ahogy új információkhoz jutunk.

A honlapunkon megtalálják az EMMI 2020.03.25- én kelt határozatát.

 A beiratkozás menetrendjét:

És a szülőknek szóló tájékoztatót:

Tájékoztató levél a szülőknek.pdf

Az iskolánk a E-ügyintézés felületet részesíti előnyben, a személyes beiratkozást is megszervezi szükség esetén.

Nagyon fontos változás az idei tanévében: csak egy intézménybe való felvételi szándékot kezel a felület. Tehát, a gyermeküket csak egy intézménybe írathatják be a Kréta rendszeren keresztül. Egy oktatási azonosítóval, csak egy intézménybe regisztrálhat (iratkozhat be) egy tanuló.

FONTOS: mérlegeljenek, hogy hol jelentkeznek felvételre! A lakhelyük szerinti illetékes- körzetes iskolát minden esetben értesíteniük kell (telefonon, vagy e-mailben), hogy körzeten kívüli iskolába adták be a jelentkezésüket.

A jelentkezésüket a Kréta https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületen adhatják be 2021.04.15 től. Az iskola hivatalos nevét (Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) az iskola OM azonosítóját is ismerniük kell (034943) a jelentkezéshez.

Fontos, hogy a kért dokumentumokat készítsék elő, tudják meg gyermekük oktatási azonosítóját, s utána kezdjenek neki a regisztrációnak.

Ami változatlan:

A jelentkezőket a következő sorrendben vesszük fel: 

 • aki az iskola körzetében lakik (KÖRZETHATÁROK)
 • aki hátrányos helyzetű tanuló a IX. kerületen belül,
 • aki IX. kerületi lakcímmel, ill. tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • aki a kormányrendelet szerint különleges helyzetűnek minősül.
 •  

„Különleges helyzetnek minősül, ha:

 1. a tanuló szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
 2. testvére az adott intézmény tanulója, vagy
 3. munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
 4. az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.”

A fennmaradó helyekre a felvétel a rendelet alapján sorsolás útján történik.

Ha a szülőknek az a szándéka, hogy körzetesként a mi iskolánkba íratja a gyermekét, akkor az iskola a gyermeket hivatalból felveszi.

Ebben az esetben is az iskolával való kapcsolatfelvétel kötelező, telefonos vagy elektronikus megkereséssel.

Javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA - rendszeren keresztül történjen. Azt, hogy a körzetünkben lakik, lakcímkártyával vagy bérleti szerződés megfelelő részével igazolni kell (elektronikusan csatolandó).

Amennyiben körzetesként nem a mi intézményünkbe kíván felvételt nyerni, abban az esetben is jelezze (telefonon 06-1215-1235 vagy 06 303100421) illetve e-mailen (jamisuli67@gmail.com).

Folyamatosan frissítjük a honlapot! Keresse itt a tudnivalókat a beiskolázáshoz!

Köszönettel: Iskolavezetés


A 2021/2022-es tanévre történő általános iskolai beiratkozás

eljárásrendje

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézményekben.

 1. A tanköteles korba lépő gyermek általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a szülő részére a KRÉTA felületén keresztül, és 16-án éjfélig van lehetőség a rögzítésre. Ezt megelőzően április 8-án és 9-én lesz lehetőségük az intézményeknek feltölteniük a körzetes tanulók listáját a rendszerbe, eddig az időpontig javasolt a szükséges ellenőrzést elvégezni. Az adatok fogadását az intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő nem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába íratja be gyermekét, akkor is meg szükséges adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során. Abban az esetben is (online vagy személyesen) jelentkezni kell a kiválasztott általános iskolába, ha a szülő/törvényes képviselő a gyermeket a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni. Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására  a 2021/2022. tanév első napján kerül sor. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény a saját KRÉTA rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően a szülő/törvényes ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik intézménybe.
 2.  A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7.§. és 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján, az általános iskola által – a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – meghirdetett, előzetesen egyeztetett feltételek szerint. Ugyanakkor javasoljuk, hogy a szülők/törvényes képviselők elsődlegesen online bonyolítsák le a beiratkozást a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén, ahol, ebben az esetben szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése is. Ennek lehetőségére minden fórum fel kell hívni a szülők figyelmét.
 3.  A tanév rendjében meghatározott beiratkozási napok elteltével 2021. április 19-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek. Az iskolák a felvételt bejelentik a KIR-be a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23. §. (5) alapján. A körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében az intézményvezető legkésőbb 2021. április 23-ig dönt a felvételről, és erről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 83.§. értelmében írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét. A szükséges tájékoztatás érdekében azon gyermekek esetében is kell értesíteni a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti körzetes iskolát, akiknek a felvételi kérelmét az intézményvezető elutasította. Azon gyermekek szülei/törvényes képviselői, akik nem kerültek felvételre a nem körzetes általános iskolákba, megerősítik beíratási szándékukat a körzettel rendelkező általános iskolába. A megerősítő szándékot elegendő elektronikus módon megtenni az elutasító döntés véglegessé válásától számított 5 napon belül a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (2) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38.§ (5) bekezdés, illetve 37.§ (2) bekezdés) értelmében.
 4. A kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt.
 5.  A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az iskola felkéri a szülőt, hogy amennyiben a beiratkozási eljárás során ezt nem tette meg, legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén megjelöli, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján, szükség esetén segíti az ezzel kapcsolatos információáramlást.
 6.  A szülők a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán segítséget kérhetnek gyermekük óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója – a rá vonatkozó esetekben, valamint a tankerületi központtól is a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, beiratkozás rendje, online beiratkozással kapcsolatos kérdésekben.

 


Letölthető dokumentumok:

szuloi-nyilatkozat.pdf

bevett-egyhazak.pdf

adatkezelesi-tajekoztato.pdf